Посещение на концерт в двореца „Ауерсперг” (творби на Моцарт и Щраус). При група от над 15 човека се осигурява безплатен трансфер хотел – двореца „Ауерсперг” – хотел.